Subvenció per actuacions municipals per nevades 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió Ordinària de 20 de juny de 2023, ha inclòs a l’Ajuntament d’Ogassa en la convocatòria de subvencions per actuacions municipals per nevades, i ha concedit la subvenció pel concepte i l’import que s’especifiquen:

  • Subvenció per despeses derivades d’actuacions municipals per nevades: 2.191,13 €.

Amb aquesta subvenció s’han executat tasques de neteja de neu, gel i objectes que van dificultar la correcta circulació de trànsit rodat i vianants i s’ha adquirit i distribuït potassa. El cost de les actuacions ha estat de 3.833,62 €.  

Aquesta actuació s’ha executat amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona.