Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 18 d’abril de 2023 ha inclòs a l’Ajuntament d’Ogassa en la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2023, i ha concedit les subvencions pel concepte i l’import que s’especifiquen:

  • Subvenció per despeses en inversions: pels treballs de reformes en l’edifici públic de la Cooperativa d’Ogassa, per import de 38.372,40 €
  • Subvenció per a despeses culturals: 6.771,60 €
  • Subvenció per accés a la informació: 649,92 €
  • Subvenció per actuacions en camins municipals: 1.600,00 €

Aquesta actuació s’ha executat amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona.