Subvenció Campanya del Pla a l’Acció 2022-2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 2 d’agost de 2022, ha inclòs a l’Ajuntament d’Ogassa en la convocatòria de subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per al finançament d’accions per la millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle que hagin estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES), plans d’acció d’energia sostenible i clima (PAESC) o plans d’acció locals per a la sostenibilitat (PALS), aprovats pel Ple.

En la campanya “Del Pla a l’Acció” (2022-2023) s’ha concedit una subvenció per:

  • Línia 1: Servei de comptabilitat i gestió energètica per import de 576,00 €, amb un cost de 922,16 €
  • Línia 3: Canvis en l’enllumenat com a acció d’atenuació de la contaminació lluminosa. Substitució de 45 lluminàries antigues de vapor de sodi per Led de 40W ajustades a 25W llumeneres per mòduls LED a la zona del Prat del Pinter, per import de 15.000,00 €, amb un cost de 23.965,08 €

Aquesta actuació s’ha executat amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona.