DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL – SUBVENCIONS GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2022

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural – Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi ha atorgat subvenció a l’Ajuntament d’Ogassa, d’acord amb la Resolució ACC/2664/2022, de 16 d’agost, per la qual es convoquen per a l’any 2022 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01) i al prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01); en concret, per a les actuacions següents (convocatòria 2022):

Annex 3: Xarxa viària per a la gestió dels boscos 04.03.03; Actuació esllavissada zona de la Peçallarga i arranjament camí de Can Marxant

 

EXPEDIENT

IMPORT SOL.LICITAT

IMPORT ATORGAT

IMPORT DARP

IMPORT FEADER

RI33104422

4.147,50 €

4.147,50 €

2.364,08 €

1.783,43 €