Subvenció actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis 2022

Subvenció actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del dia 17 de maig de 2022, ha inclòs a l’Ajuntament d’Ogassa en la convocatòria de subvencions del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals per l’any 2022, i ha concedit la subvenció pel concepte i l’import que s’especifiquen:

  • Subvenció per actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis línia 1: Aclarida de millora i estassada manual de sotabosc en 2,6 ha per import de 5.980,00 € amb una subvenció de 4.485,00 €

Aquesta actuació s’ha executat amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona.