Subvenció per a la realització d’inversions per l’execució d’actuacions d’abastament en alta

Subvenció per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta

Mitjançant Resolució TES/387/2021, de 9 de febrer, (DOGC NÚM. 8343 de 17/02/2021) es  va  fer  pública  la  convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions,  en  règim  de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta.

La Direcció de l’Àrea d’Abastament d’Aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua, va incloure, el 26 de novembre de 2021, a l’Ajuntament d’Ogassa en la proposta de resolució definitiva de concessió de subvencions.

Amb aquesta subvenció s’ha dut a terme la millora i ampliació de capacitat i adequació del dipòsit de la Font Gran del municipi d’Ogassa, amb un cost total de l’actuació de 33.615,21 €, amb una subvenció atorgada de 27.611,58 €.

 

Aquesta actuació s’ha executat amb la col·laboració econòmica de l’Agència Catalana de l’Aigua.