CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DEL ROCÒDROM D’ENTRENAMENT PER A ESCALADORS I SENDERISTES A OGASSA

Us notifiquem que s’ha publicat l’anunci de la licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Ripollès:

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DEL ROCÒDROM D’ENTRENAMENT PER A ESCALADORS I SENDERISTES A OGASSA, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR), FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA -NEXT GENERATION EU

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=113851883&lawType=

El termini de presentació d’ofertes és: 11/01/23 14:00 h