Campanya de subvencions als Consultoris Locals 2022-2023

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària que va tenir lloc el 11 de juliol de 2023, va incloure a l’Ajuntament d’Ogassa en la convocatòria de subvencions per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals per als anys 2022-2023.

El cost de les actuacions ha estat de 5.236,72 € amb una subvenció de Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, de 4.272,45 €.

Aquesta actuació s’ha executat amb la col·laboració econòmica de la Dipsalut (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona)