Subvenció nominativa per al finançament de la redacció del projecte bàsic i executiu per les obres d’adequació i millora del camí de Ribamala a Coll de Jou 2023

El Consell de Govern del Consell Comarcal del Ripollès, en data 4 d’abril de 2023 ha inclòs a l’Ajuntament d’Ogassa la línia d’actuació número 7. Activitats de cooperació municipal, i ha concedit les subvencions pel concepte i l’import que s’especifiquen:

  • Subvenció nominativa per al finançament de la redacció del projecte bàsic i executiu per les obres d’adequació i millora del camí de Ribamala a Coll de Jou 2023, per import de 10.000 €

Anunci CCR Ribamala

Aquesta actuació s’ha executat amb la col·laboració econòmica del Consell Comarcal del Ripollès.