Fons econòmic de caràcter extraordinari 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 21 de febrer de 2023 ha inclòs a l’Ajuntament d’Ogassa en la convocatòria del Fons econòmic extraordinari per l’any 2023, i ha concedit les subvencions pel concepte i l’import que s’especifiquen:

  • Subvenció per despeses en inversions per millores en edificis municipals destinat a la reforma de l’edifici de La Cooperativa d’Ogassa, per import de 20.926,95 €

Anunci Fons Cooperació Econòmica i Cultural 2023

Aquesta actuació s’ha executat amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona.