Subvenció Campanya del Pla a l’Acció 2020-2021

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 19 de novembre de 2019, ha inclòs a l’Ajuntament d’Ogassa en la convocatòria de subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per al finançament d’accions per la millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle que hagin estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES), plans d’acció d’energia sostenible i clima (PAESC) o plans d’acció locals per a la sostenibilitat (PALS), aprovats pel Ple.

En la campanya “Del Pla a l’Acció” (2020-2021) s’ha concedit una subvenció per:

 

  • Línia 1: Servei de comptabilitat i gestió energètica per import de 504,00 €, amb un cost de 682,38 €
  • Línia 3: Aplicacions d’estalvi energètic en l’enllumenat públic. Substitució de 10 llumeneres per mòduls LED a la Plaça Dolça, per import de 1.928,06 €, amb un cost de 3.427,63 €

 

Aquesta actuació s’ha executat amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona.