Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2020-2024

El Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya va comunicar la resolució d’atorgament de subvenció del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya en la línia de Municipis petits per als anys 2020-2024 amb número d’expedient PRE082/19/02765 i títol “Actuacions de reparació i millora en carrers municipals” Pavimentació de l’Avinguda de les Mines Millora […]

Subvenció actuacions en matèria forestali prevenció d’incendis 2021

Subvenció actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis 2021   La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del dia 29 de juny de 2021, ha inclòs a l’Ajuntament d’Ogassa en la convocatòria de subvencions del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals per […]

Actuacions municipals per nevades 2021

Actuacions municipals per nevades 2021 La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió Ordinària de 18 de juny de 2019, ha inclòs a l’Ajuntament d’Ogassa en la convocatòria de subvencions per actuacions municipals per nevades, i ha concedit la subvenció pel concepte i l’import que s’especifiquen: Subvenció per despeses derivades d’actuacions municipals […]

PERÍODE VOLUNTARI DE COBRAMENT DELS IMPOSTOS

📢 PERÍODE VOLUNTARI DE COBRAMENT DELS IMPOSTOS ❗ Es posa en coneixement de totes les persones interessades que tindrà lloc el tercer període voluntari de cobrament dels impostos, taxes i preus públics de l’exercici 2021. Els contribuents podran satisfer els deutes durant el període voluntari de cobrament a qualsevol de les caixes d’estalvis o bancs […]

Malatosca Surroca

                   Aventura & turisme Un passat industrial dins de la natura Descobreix-ho  ·  Viu-ho  ·  Recorda-ho http://malatoscasurroca.cat

Presentació del Projecte Malatosca-Surroca

Presentació del Projecte Malatosca-Surroca                              Els ajuntaments d’Ogassa i Sant Joan de les Abadesses, amb el suport de la Diputació de Girona, fa prop de dos anys que estan treballant conjuntament en un projecte per fer valdre i reivindicar el passat patrimonial lligat a […]

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària de 22 de desembre de 2020 ha inclòs a l’Ajuntament d’Ogassa en la convocatòria del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2021, i ha concedit les subvencions pel concepte i l’import que s’especifiquen: Subvenció per despeses corrents en serveis obligatoris […]

1 2 3 4 5 6