Fons econòmic de caràcter extraordinari 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 21 de febrer de 2023 ha inclòs a l’Ajuntament d’Ogassa en la convocatòria del Fons econòmic extraordinari per l’any 2023, i ha concedit les subvencions pel concepte i l’import que s’especifiquen: Subvenció per despeses en inversions per millores en edificis municipals […]

Subvencions per actuacions municipals per nevades 2022

Subvencions per actuacions municipals per nevades 2022 La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 5 de juliol de 2022 ha inclòs a l’Ajuntament d’Ogassa en la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades per l’any 2022, i ha concedit la subvenció pel concepte i l’import que […]

Període Voluntari de Cobrament dels Impostos

📢 PERÍODE VOLUNTARI DE COBRAMENT DELS IMPOSTOS ❗ Es posa en coneixement de totes les persones interessades que tindrà lloc el primer període voluntari de cobrament dels impostos, taxes i preus públics de l’exercici 2023. Els contribuents podran satisfer els deutes durant el període voluntari de cobrament a qualsevol de les caixes d’estalvis o bancs […]

Bones Festes de Nadal

📢 BONES FESTES DE NADAL ‼️ Els regidors, l’alcalde i el personal de l’Ajuntament d’Ogassa us desitgen Bones Festes de Nadal i un Any Nou ple de salut!! Felicitació de Nadal 2022  

CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DEL ROCÒDROM D’ENTRENAMENT PER A ESCALADORS I SENDERISTES A OGASSA

Us notifiquem que s’ha publicat l’anunci de la licitació en el perfil del contractant del Consell Comarcal del Ripollès: CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DEL ROCÒDROM D’ENTRENAMENT PER A ESCALADORS I SENDERISTES A OGASSA, EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR), FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA -NEXT […]

Subvenció actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis 2022

Subvenció actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis 2022 La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària del dia 17 de maig de 2022, ha inclòs a l’Ajuntament d’Ogassa en la convocatòria de subvencions del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals per l’any […]

Subvenció per a la realització d’inversions per l’execució d’actuacions d’abastament en alta

Subvenció per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta Mitjançant Resolució TES/387/2021, de 9 de febrer, (DOGC NÚM. 8343 de 17/02/2021) es  va  fer  pública  la  convocatòria  per  a  la  concessió  de  subvencions,  en  règim  de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions […]

1 2 3 4 6