Subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge, any 2024

La junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 18 de juny de 2024, ha inclòs a l’Ajuntament d’Ogassa en la convocatòria de subvencions del Departament d’Habitatge per a estudis, plans, programes i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge i s’ha concedit una subvenció per la Direcció de l’obra de reforma interior de dos habitatges socials a l’edifici de la Cooperativa d’Ogassa, per import de 3.224,30 €.

Aquesta actuació s’ha executat amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona.