Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2020-2024

El Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya va comunicar la resolució d’atorgament de subvenció del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya en la línia de Municipis petits per als anys 2020-2024 amb número d’expedient PRE082/19/02765 i títol “Actuacions de reparació i millora en carrers municipals”

Pavimentació de l’Avinguda de les Mines
Millora xarxa d’aigua de la Font Gran
Reconstrucció d’un mur
Empedrat de carrers

Finançament:

Generalitat de Catalunya: 63.653,16 €

Fons propis: 3.355,93 €

RETOL PUOSC ACTUACIONS EN CARRERS