CARTIPÀS MUNICIPAL 2019-2023

ANUNCI CARTIPÀS 2019-2023 AJ OGASSA

(Cartipàs o Carta Pacio = Carta de Pau)

PREVISIÓ DE PLENS ORDINARIS DE 2022: 11 de gener; 8 de març; 10 de maig; 12 de juliol; 13 de setembre; 8 de novembre.

(Els plens ordinaris se celebraran el segon dimarts dels mesos senars a les 19:30 hores. Per causes justificades de la gestió ordinària l’Alcaldia el podrà traslladar a un altre dia proper a l’assenyalat, sense perdre la condició d’ordinari que serà ratificada pel Ple)