Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des d’Ogassa fins a:

Població

Ripoll

Olot

Vic

Berga

Girona

Puigcerdà

Manresa

Perpinyà

Barcelona

Tarragona

Lleida

14,8 km

30,3 km

51,3 km

60,2 km

75,8 km

75,9 km

94,1 km

109,1 km

119,8 km

202,9 km

203,3 km


Plànol de situació

Clicar la imatge per veure-la més gran (format JPG)

Ogassa_situaciogeo