Les Fonts

De tot el reguitzell de fonts que donen cos al municipi d’Ogassa cal destacar la Font del Miner, situada a l’avinguda de les Mines; la font Gran, a la qual s’hi accedeix per un camí que sortint des del Taller voreja la Riera de la font Gran i la font del Freixe que proveeix d’aigua a la població. L’any 1987, Ogassa va rebre la distinció de primera població classificada del guardó “Vila en flor de Catalunya”.

font
Font del Miner
fontminer
Font del Freixe
fontgran
Font Gran