Anunci de cobrament dels impostos

ANUNCI DE COBRAMENT D’IMPOSTOS Els informem que des del 15 d’abril al 30 de junt d’enguany, ambdòs inclosos, tindrà lloc el cobrament en període voluntari dels impostos d’escombraries/clavegueram, cementiri, Aigua Forest comuns, gossos, Taxis, televisió, aprofitaments forestals, arrendaments urbans i el 50% de l’IBI. En el cas d’impostos domiciliats, els rebuts de taxes es carregaran […]

Subvenció Campanya del Pla a l’Acció 2020-2021

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de 19 de novembre de 2019, ha inclòs a l’Ajuntament d’Ogassa en la convocatòria de subvencions del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona per al finançament d’accions per la millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte […]

1 5 6 7